HyperDic: petició

Català > 3 sentits de la paraula petició:
NOMcommunicationpetició, instància, sol·licitudthe verbal / verbal / verbal act of requesting / requesting / requesting
communicationpetició, instància, sol·licituda formal message requesting something that is submitted to an authority
communicationpetició, desig, voluntatan expression of some desire or inclination
Català > petició: 3 sentits > nom 1, communication
SentitThe verbal / verbal / verbal act of requesting / requesting / requesting.
Sinònimsinstància, sol·licitud
Específiccomunió, oració, pregàriareverent petition to a deity
càrrec, facturaciórequest for payment of a debt
demandaA request
desig, petició, voluntatAn expression of some desire or inclination
imploració, instància, prec, súplicaearnest or urgent request
interrogatori, preguntesA request for information
notificació, participacióA request for payment
Generalacte de parlaThe use of language to perform some act
Anglèsrequest, asking
Espanyolinstancia, pedido, petición, solicitud
Verbsdemanar, sol·licitarExpress the need or desire for
demanarask (a person) to do something
Català > petició: 3 sentits > nom 2, communication
SentitA formal message requesting something that is submitted to an authority.
Sinònimsinstància, sol·licitud
Específiccol·lectarequest for a sum of money
reclamacióAn urgent or peremptory request
Generalcontingut, missatge, temaWhat a communication that is about something is about
Anglèsrequest, petition, postulation
Espanyoldemanda, instancia, pedido, petición, solicitud
Verbsdemanarask (a person) to do something
presentar una instància, sol·licitarWrite a petition for something to somebody
Català > petició: 3 sentits > nom 3, communication
SentitAn expression of some desire or inclination.
Sinònimsdesig, voluntat
Generalinstància, petició, sol·licitudThe verbal / verbal / verbal act of requesting / requesting / requesting
Anglèswish, indirect request
Espanyoldeseo, petición, ruego indirecto, voluntad
Verbsanhelar, aspirar, delejar, desitjar, esperar, sospirar perhope for
aspirar, desitjarmake or express a wish / wish
aspirarFeel or express a desire or hope concerning the future or fortune of

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict