HyperDic: preguntes

Català > 1 sentit de la paraula preguntes:
NOMcommunicationpreguntes, interrogatoria request for information
Català > preguntes: 1 sentit > nom 1, communication
SentitA request for information.
Sinòniminterrogatori
Específicconsulta, demanda, pregunta, qüestióAn instance of questioning
interrogatoriformal systematic questioning
Generalinstància, petició, sol·licitudThe verbal / verbal / verbal act of requesting / requesting / requesting
Anglèsquestioning, inquiring
Espanyolinterrogatorio, preguntas
Verbsindagar, investigar, preguntarConduct an inquiry or investigation of
interrogarpose a series of questions to
preguntar, sol·licitaraddress a question to and expect an answer from

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict