HyperDic: descollar

Català > 2 sentits de la paraula descollar:
VERBstativedescollar, distingir-se, excel·lir, sobrepassar, sobresortirdistinguish oneself
contactdescollar, descargolarloosen something by unscrewing it
Català > descollar: 2 sentits > verb 1, stative
Sentitdistinguish oneself.
Sinònimsdistingir-se, excel·lir, sobrepassar, sobresortir
Específicdepassar, excedir, superar, ultrapassarBe superior or better than some standard
excel·lir, sobresortirBe good at
ser de categoria superior aTake precedence or surpass others in rank
Tambéaguantar, tolerarBe in some specified state or condition
Anglèsexcel, stand out, surpass
Espanyolaventajar, descollar, destacarse, destacar, distinguirse, resaltar, sobrepasar, sobresalir
Adjectiusexcel·lent, magníficVery good
Nomsexcel·lènciaThe quality of excelling
Català > descollar: 2 sentits > verb 2, contact
Sentitloosen something by unscrewing it.
Sinònimdescargolar
Implicadonar voltes, girar-se, girar, rodar, rotar, tombar-se, voltarCause to turn on an axis or center
Generalafluixar, deixar anar, desfermar, deslligar, soltarmake loose or looser
Anglèsunscrew
Espanyoldesatornillar, descollar

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict