HyperDic: dreçar

Català > 3 sentits de la paraula dreçar:
VERBcontactdreçar, adreçar, aixecar, alçar, redreçarmake straight
changedreçar, adreçar-se, adreçar, aixecar-se, aixecar, alçar-se, alçar, dreçar-se, redreçar-se, redreçarmake straight or straighter
motiondreçar, adreçar, posar dret, redreçar-sestraighten up or out
Català > dreçar: 3 sentits > verb 1, contact
Sentitmake straight.
Sinònimsadreçar, aixecar, alçar, redreçar
Específicpentinarstraighten with a comb
Generalalterar, canviar, modificar, retocar, transformar, variarCause to change
Anglèsstraighten, straighten out
Espanyolenderezar, erguir, levantar
Català > dreçar: 3 sentits > verb 2, change
Sentitmake straight or straighter.
Sinònimsadreçar-se, adreçar, aixecar-se, aixecar, alçar-se, alçar, dreçar-se, redreçar-se, redreçar
Generalagençar, arranjar, arreglar, col·locar, disposar, organitzar, planificarput into a proper or systematic order
Tambédesembrollar, desembullar, desenredar-se, desenredarextricate from entanglement
dilucidar, esclarirmake free from confusion / confusion or ambiguity
Anglèsstraighten
Espanyolenderezar
Català > dreçar: 3 sentits > verb 3, motion
Sentitstraighten up or out; make straight.
Sinònimsadreçar, posar dret, redreçar-se
Contraridoblegar, enguerxir, flexionar, torçar, tòrcerform a curve
Anglèsstraighten, unbend
Espanyoldesencorvar, enderezar, erguirse

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict