HyperDic: descloure

Català > 1 sentit de la paraula descloure:
VERBcontactdescloure, desenganxar, destapar-se, obrirbecome open
Català > descloure: 1 sentit > verb 1, contact
SentitBecome open.
Sinònimsdesenganxar, destapar-se, obrir
Causat perestrenar, obrirCause to open or to become open
EspecíficdeslligarBecome undone or untied
Generalconvertir-se, girar, rotar, transformar-seUndergo a transformation or a change of position or action
Contrariclausurar, cloure, finir, tancarBecome closed
Anglèsopen, open up
Espanyolabrirse, abrir
NomsoberturaBecoming open or being made open

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict