HyperDic: flamarada

Català > 2 sentits de la paraula flamarada:
NOMeventflamarada, esclata sudden intense happening
processflamarada, brimaradaa strong flame that burns brightly
Català > flamarada: 2 sentits > nom 1, event
SentitA sudden intense happening.
Sinònimesclat
Generalesdeveniment, fet, succésAn event that happens
Anglèsoutburst, burst, flare-up
Espanyolestallido
Verbsencendre, esclatarerupt or intensify suddenly
Català > flamarada: 2 sentits > nom 2, process
SentitA strong flame that burns brightly.
Sinònimbrimarada
Generalflama, focThe process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke
Anglèsblaze, blazing
Espanyolllamarada

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict