HyperDic: fatalitat

Català > 1 sentit de la paraula fatalitat:
NOMeventfatalitat, calamitat, víctima mortala death resulting from an accident or a disaster
Català > fatalitat: 1 sentit > nom 1, event
SentitA death resulting from an accident or a disaster.
Sinònimscalamitat, víctima mortal
Específicaccident fatalAn accident that causes someone to die
mort violentaAn event that causes someone to die
Generaldecés, defunció, desaparició, mort, òbit, traspàs, traspassamentThe event of dying or departure from life
Anglèsfatality, human death
Espanyolcalamidad, fatalidad, víctima mortal

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict