HyperDic: que_fa_por

Català > 1 sentit de l'expressió que fa por:
ADJECTIUallque fa por, aterridor, esgarrifós, espantós, estremidor, terrible, terrífic, terroríficprovoking fear terror
Català > que fa por: 1 sentit > adjectiu 1
SentitProvoking fear terror.
Sinònimsaterridor, esgarrifós, espantós, estremidor, terrible, terrífic, terrorífic
GeneralalarmantFrightening because of an awareness of danger
Anglèschilling, scary, shivery, shuddery
Espanyolalarmante, escalofriante, espantoso, estremecedor, terrible, terrorífico
Nomsatac de pànicA sudden attack of fear
calfred, encruiximent, esgarrifament, estremimentAn almost pleasurable sensation of fright
pànicsudden mass fear and anxiety over anticipated events

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict