HyperDic: aterridor

Català > 2 sentits de la paraula aterridor:
ADJECTIUallaterridor, esgarrifós, espantós, estremidor, que fa por, terrible, terrífic, terroríficprovoking fear terror
allaterridor, esborronador, esborronantcausing extreme / extreme terror
Català > aterridor: 2 sentits > adjectiu 1
SentitProvoking fear terror.
Sinònimsesgarrifós, espantós, estremidor, que fa por, terrible, terrífic, terrorífic
GeneralalarmantFrightening because of an awareness of danger
Anglèschilling, scary, shivery, shuddery
Espanyolalarmante, escalofriante, espantoso, estremecedor, terrible, terrorífico
Nomsatac de pànicA sudden attack of fear
calfred, encruiximent, esgarrifament, estremimentAn almost pleasurable sensation of fright
pànicsudden mass fear and anxiety over anticipated events
Català > aterridor: 2 sentits > adjectiu 2
SentitCausing extreme / extreme terror.
Sinònimsesborronador, esborronant
GeneralalarmantFrightening because of an awareness of danger
Anglèsterrific, terrifying
Espanyolaterrador, espeluznante, estremecedor, terrorífico

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict