HyperDic: gradaciĆ³

Català > 2 sentits de la paraula gradació:
NOMactgradació, graduacióthe act of arranging in grades
stategradaciórelative position in a graded series
Català > gradació: 2 sentits > nom 1, act
SentitThe act of arranging in grades.
Sinònimgraduació
GeneralquantificacióThe act of discovering or expressing the quantity of something
Anglèsgradation, graduation
Espanyolgradación, graduación
Verbsclassificar-se, classificar, graduar, ordenar, taxar, valorarAssign a rank or rating to
graduarDetermine the grade of or assign a grade to
puntuar, qualificarAssign a grade or rank to, according to one's evaluation
Català > gradació: 2 sentits > nom 2, state
Sentitrelative position in a graded series.
Generalcategoria, jerarquia, rangrelative status
Anglèsgradation, step
Espanyolgradación
Verbsclassificar-se, classificar, graduar, ordenar, taxar, valorarAssign a rank or rating to
graduarDetermine the grade of or assign a grade to

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict