HyperDic: desgana

Català > 1 sentit de la paraula desgana:
NOMattributedesgana, mala disposició, reticènciathe trait of being unwilling
Català > desgana: 1 sentit > nom 1, attribute
SentitThe trait of being unwilling.
Sinònimsmala disposició, reticència
Específicinapetència, indisposicióA certain degree of unwillingness
resistència(psychiatry) an unwillingness to bring repressed feelings into conscious awareness
Generalcaràcter, disposició, manera de ser, tarannà, temperamentYour usual / usual mood
Contraribona disposició, bona voluntat, complaença, disposició, ganescheerful compliance
Anglèsunwillingness, involuntariness
Espanyoldesgana, noluntad, reticencia, roncería
Adjectiusreacinot disposed or inclined toward

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict