HyperDic: liberar_hielo

Español > 1 sentido de l'expresión liberar hielo:
VERBOcontactliberar hielo, romperse el hielo, romperserelease ice
Español > liberar hielo: 1 sentido > verbo 1, contact
SentidoRelease ice.
Sinónimosromperse el hielo, romperse
Generaldividirse, dividir, escindir, partir, separarse, separarcome apart
Ingléscalve, break up

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict