HyperDic: novament

Català > 3 sentits de la paraula novament:
ADVERBIallnovament, altre cop, de nou, una altra vegada, un altre cop, una vegada més, un cop mésanew
allnovament, de nouagain but in a new or different way
allnovament, recentmentvery recently
Català > novament: 3 sentits > adverbi 1
Sentitanew.
Sinònimsaltre cop, de nou, una altra vegada, un altre cop, una vegada més, un cop més
Anglèsagain, once again, once more, over again
Espanyolde nuevo, novedosamente, nuevamente, otra vez, una vez más
Català > novament: 3 sentits > adverbi 2
Sentitagain but in a new or different way.
Sinònimde nou
Anglèsafresh, anew
Espanyolde nuevo, desde cero, nuevamente, otra vez
Català > novament: 3 sentits > adverbi 3
SentitVery recently.
Sinònimrecentment
Anglèsnewly, freshly, fresh, new
Espanyolnuevamente, recién

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict