HyperDic: altre_cop

Català > 1 sentit de l'expressió altre cop:
ADVERBIallaltre cop, de nou, novament, una altra vegada, un altre cop, una vegada més, un cop mésanew
Català > altre cop: 1 sentit > adverbi 1
Sentitanew.
Sinònimsde nou, novament, una altra vegada, un altre cop, una vegada més, un cop més
Anglèsagain, once again, once more, over again
Espanyolde nuevo, novedosamente, nuevamente, otra vez, una vez más

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict