HyperDic: una_vegada_més

Català > 1 sentit de l'expressió una vegada més:
ADVERBIalluna vegada més, altre cop, de nou, novament, una altra vegada, un altre cop, un cop mésanew
Català > una vegada més: 1 sentit > adverbi 1
Sentitanew.
Sinònimsaltre cop, de nou, novament, una altra vegada, un altre cop, un cop més
Anglèsagain, once again, once more, over again
Espanyolde nuevo, novedosamente, nuevamente, otra vez, una vez más

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict