HyperDic: de_nou

Català > 3 sentits de l'expressió de nou:
ADVERBIallde nou, altre cop, novament, una altra vegada, un altre cop, una vegada més, un cop mésanew
allde nou, novamentagain but in a new or different way
allde nou, darrerament, recentment, últimamentin the recent past
Català > de nou: 3 sentits > adverbi 1
Sentitanew.
Sinònimsaltre cop, novament, una altra vegada, un altre cop, una vegada més, un cop més
Anglèsagain, once again, once more, over again
Espanyolde nuevo, novedosamente, nuevamente, otra vez, una vez más
Català > de nou: 3 sentits > adverbi 2
Sentitagain but in a new or different way.
Sinònimnovament
Anglèsafresh, anew
Espanyolde nuevo, desde cero, nuevamente, otra vez
Català > de nou: 3 sentits > adverbi 3
SentitIn the recent past.
Sinònimsdarrerament, recentment, últimament
Anglèsrecently, late, lately, of late, latterly
Espanyolrecién, recientemente, últimamente
AdjectiusrecentOf the immediate / immediate past or just previous to the present time

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict