HyperDic: felicitaci├│

Català > 2 sentits de la paraula felicitació:
NOMcommunicationfelicitació, congratulació, enhorabonaan expression of approval and commendation
communicationfelicitacióthe act of acknowledging that someone has an occasion for celebration
Català > felicitació: 2 sentits > nom 1, communication
SentitAn expression of approval and commendation.
Sinònimscongratulació, enhorabona
Específicapologia, elogi, encomi, panegíricA formal expression of praise
complimentA remark (or act) expressing praise and admiration
recomanacióSomething that recommends (or expresses commendation of) a person or thing as worthy or desirable
superlatiuAn exaggerated expression (usually of praise)
GeneralaprovacióA message expressing a favorable opinion
Anglèspraise, congratulations, kudos, extolment
Espanyolalabanza, congratulación, crédito, elogio, enhorabuena, felicitaciones, felicitación, loa
Verbsaclamar, alabar, elogiar, enaltir, encomiar, exalçar, lloarExpress approval of
alabar, elogiar, enaltir, exalçar, exaltar, lloar, pregonar, proclamarpraise, glorify, or honor
Català > felicitació: 2 sentits > nom 2, communication
SentitThe act of acknowledging that someone has an occasion for celebration.
Generalacte de parlaThe use of language to perform some act
Anglèscongratulation, felicitation
Espanyolcongratulación, enhorabuena, felicitaciones, felicitación
Verbscongratular, felicitarExpress congratulations
congratular, felicitarpride or congratulate (oneself) for an achievement

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict