HyperDic: cadavèric

Català > 4 sentits de la paraula cadavèric:
ADJECTIUallcadavèric, consumit, demacrat, descarnat, escanyolit, escarransit, esquelètic, magre, ossut, raquític, ressec, sec, xuclatvery thin especially from disease or hunger or cold
allcadavèric, consumit, demacrat, descarnat, escanyolit, escarransit, esquelètic, magre, ossut, raquític, ressec, sec, xuclatbeing very thin
pertcadavèricof or relating to a cadaver or corpse
allcadavèric, mortal, sepulcralhaving the physical appearance of death
Català > cadavèric: 4 sentits > adjectiu 1
SentitVery thin especially from disease or hunger or cold.
Sinònimsconsumit, demacrat, descarnat, escanyolit, escarransit, esquelètic, magre, ossut, raquític, ressec, sec, xuclat
Generalprimlacking excess flesh
Anglèscadaverous, emaciated, gaunt, haggard, pinched, skeletal, wasted
Espanyolcadavérico, chupado, consumido, delgaducho, demacrada, demacrado, descarnado, enclenque, enjuto, escuálido, esquelético, huesudo, macilenta, macilento, raquítico, seco
Català > cadavèric: 4 sentits > adjectiu 1.2
SentitVery thin.
Sinònimsconsumit, demacrat, descarnat, escanyolit, escarransit, esquelètic, magre, ossut, raquític, ressec, sec, xuclat
Generalprimlacking excess flesh
Anglèsscraggy, scraggly, boney, bony, scrawny, skinny, underweight, weedy
Espanyolcadavérico, chupado, consumido, delgaducho, demacrada, demacrado, descarnado, enclenque, enjuto, escuálido, esquelético, huesudo, macilenta, macilento, raquítico, seco
Català > cadavèric: 4 sentits > adjectiu 2, pert
SentitOf or relating to a cadaver or corpse.
Anglèscadaverous, cadaveric
Espanyolcadavérico
Nomscadàver, cos, mort, restesThe dead body of a human being
Català > cadavèric: 4 sentits > adjectiu 3
SentitHaving the physical appearance of death.
Sinònimsmortal, sepulcral
Generalmortno longer having or seeming to have or expecting to have life
Anglèsdeathlike, deathly
Espanyolcadavérico, mortal, sepulcral

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict