HyperDic: bon_viatge

Català > 1 sentit de l'expressió bon viatge:
NOMcommunicationbon viatgean organized expression of goodwill at the start of a trip or new venture
Català > bon viatge: 1 sentit > nom 1, communication
SentitAn organized expression of goodwill at the start of a trip or new venture.
Generalacomiadament, comiatAn acknowledgment or expression of goodwill at parting
Anglèsbon voyage, send-off
Espanyolbon voyage, buen viaje
Verbsdespatxar, enviar, expedir, remetre, trametretransfer

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict