HyperDic: constar_de

Català > 2 sentits de l'expressió constar de:
VERBstativeconstar de, consistir enbe composed of
stativeconstar de, ésser consignat, figurarbe or play a part of or in
Català > constar de: 2 sentits > verb 1, stative
SentitBe composed of.
Sinònimconsistir en
Generalésser, estar, serHave the quality of being
Anglèsconsist, comprise
Espanyolcomponerse, consistir, constar
Català > constar de: 2 sentits > verb 2, stative
SentitBe or play a part of or in.
Sinònimsésser consignat, figurar
Generalésser, estar, serHave the quality of being
Anglèsfigure, enter
Espanyolconstar, figurar

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict