HyperDic: escandalosamente

Español > 3 sentidos de la palabra escandalosamente:
ADVERBIOallescandalosamente, aberrantemente, abusivamente, apabullantemente, atrozmente, desaforadamente, exorbitantemente, inauditamente, inconcebiblemente, indignantementeto an exorbitant degree
allescandalosamente, exuberantemente, profusamentein an exuberant manner
allescandalosamente, impactantemente, impresionantemente, vergonzosamentein a scandalous manner
Español > escandalosamente: 3 sentidos > adverbio 1
SentidoTo an exorbitant degree.
Sinónimosaberrantemente, abusivamente, apabullantemente, atrozmente, desaforadamente, exorbitantemente, inauditamente, inconcebiblemente, indignantemente
Inglésexorbitantly, extortionately, usuriously
Adjetivodescomunal, desmesurado, desorbitado, exagerado, exorbitante, extraordinariogreatly exceeding bounds of reason or moderation
Español > escandalosamente: 3 sentidos > adverbio 2
SentidoIn an exuberant manner.
Sinónimosexuberantemente, profusamente
Inglésexuberantly, riotously
Adjetivoabundante, abundoso, copioso, exuberante, nombroso, profusoproduced or growing in extreme / extreme abundance
Español > escandalosamente: 3 sentidos > adverbio 3
SentidoIn a scandalous manner.
Sinónimosimpactantemente, impresionantemente, vergonzosamente
Inglésscandalously
Adjetivodenigrante, deshonroso, escandaloso, infamante, infame, ultrajante, vergonzosoGiving offense to moral sensibilities and injurious to reputation

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict