HyperDic: peu_de_foto

Català > 1 sentit de l'expressió peu de foto:
NOMcommunicationpeu de foto, peu de fotografiaa note acknowledging the source of a published photograph
Català > peu de foto: 1 sentit > nom 1, communication
SentitA note acknowledging the source of a published photograph.
Sinònimpeu de fotografia
Generalcitació, cita, menció, remissióA short note recognizing a source of information or of a quoted passage
Anglèsphoto credit
Espanyolpie de fotografía, pie de foto

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict