HyperDic: peu_de_fotografia

Català > 1 sentit de l'expressió peu de fotografia:
NOMcommunicationpeu de fotografia, peu de fotoa note acknowledging the source of a published photograph
Català > peu de fotografia: 1 sentit > nom 1, communication
SentitA note acknowledging the source of a published photograph.
Sinònimpeu de foto
Generalcitació, cita, menció, remissióA short note recognizing a source of information or of a quoted passage
Anglèsphoto credit
Espanyolpie de fotografía, pie de foto

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict