HyperDic: dissociaci├│

Català > 2 sentits de la paraula dissociació:
NOMactdissociacióthe act of removing from association / association / association / association
statedissociacióthe state of being unconnected in memory or imagination
Català > dissociació: 2 sentits > nom 1, act
SentitThe act of removing from association / association / association / association.
Generaldesconnexió, divisió, ruptura, separacióThe act of dividing or disconnecting
Anglèsdissociation
Espanyoldisociación
Verbsdesmarcar, divorciar-se, divorciar, separar-sePart
dissociarregard as unconnected
Català > dissociació: 2 sentits > nom 2, state
SentitThe state of being unconnected in memory or imagination.
Generaldesunió, separacióThe state of lacking unity
ContrariassociacióThe state of being connected together as in memory or imagination
Anglèsdisassociation
Espanyoldisociación
Verbsdesmarcar, divorciar-se, divorciar, separar-sePart

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict