HyperDic: cursa_de_cavalls

Català > 2 sentits de l'expressió cursa de cavalls:
NOMeventcursa de cavallsa contest of speed between horses
actcursa de cavallsthe sport of racing horses
Català > cursa de cavalls: 2 sentits > nom 1, event
SentitA contest of speed between horses; usually held for the purpose of betting.
Específiccursa d'obstaclesA horse race over an obstructed course
Generalcarrera, cursaA contest of speed
Anglèshorse race
Espanyolcarrera de caballos
Català > cursa de cavalls: 2 sentits > nom 2, act
SentitThe sport of racing horses.
Generalcursa, cursesThe sport of engaging in contests of speed
Anglèshorse racing
Espanyolcarrera de caballos, hípica

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict