HyperDic: pretura

Català > 1 sentit de la paraula pretura:
NOMactpreturathe office of praetor
Català > pretura: 1 sentit > nom 1, act
SentitThe office of praetor.
Generalcàrrec, lloc, oficina, posició, situacióA job in an organization
Anglèspraetorship
Espanyolpretura
NomspretorAn annually elected magistrate of the ancient Roman Republic

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict