HyperDic: andar_desgarbadamente

Español > 1 sentido de l'expresión andar desgarbadamente:
VERBOmotionandar desgarbadamentewalk slovenly
Español > andar desgarbadamente: 1 sentido > verbo 1, motion
Sentidowalk slovenly.
Generalandar, caminar, ir, pasearUse one's feet to advance
Inglésslouch

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict