HyperDic: a_caballo

Español > 1 sentido de l'expresión a caballo:
ADVERBIOalla caballoon the back of a horse
Español > a caballo: 1 sentido > adverbio 1
SentidoOn the back of a horse.
Ingléshorseback, ahorse, ahorseback

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict