HyperDic: tònic

Català > 3 sentits de la paraula tònic:
ADJECTIUalltònicbearing a stress or accent
alltònic, estimulador, estimulant, vigoritzador, vigoritzantmaking lively and cheerful
NOMartifacttònic, reconstituenta medicine that strengthens and invigorates
Català > tònic: 3 sentits > adjectiu 1
Sentitbearing a stress or accent.
Anglèsstressed, accented
Espanyolacentuado
Català > tònic: 3 sentits > adjectiu 2
Sentitmaking lively and cheerful.
Sinònimsestimulador, estimulant, vigoritzador, vigoritzant
Anglèsexhilarating, stimulating
Espanyolestimulador, estimulante, tónico, vigorizador, vigorizante
Català > tònic: 3 sentits > nom 1, artifact
SentitA medicine that strengthens and invigorates.
Sinònimreconstituent
Generalfàrmac, medicament, medicina(medicine) something that treats or prevents or alleviates the symptoms of disease
Anglèstonic, restorative
Espanyolreconstituyente, tónico

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict