HyperDic: lexicografia

Català > 1 sentit de la paraula lexicografia:
NOMactlexicografiathe act of writing dictionaries
Català > lexicografia: 1 sentit > nom 1, act
SentitThe act of writing dictionaries.
Generalcomposició, escripturaThe act of creating written works
Anglèslexicography
Espanyollexicografía
AdjectiuslexicogràficOf or relating to lexicography
Nomslexicògrafa, lexicògraf, lexicòlegA compiler or writer of a dictionary

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict