HyperDic: expectorant

Català > 1 sentit de la paraula expectorant:
NOMartifactexpectoranta medicine promoting expectoration
Català > expectorant: 1 sentit > nom 1, artifact
SentitA medicine promoting expectoration.
Generalfàrmac, medicament, medicina(medicine) something that treats or prevents or alleviates the symptoms of disease
Anglèsexpectorant, expectorator
Espanyolexpectorante

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict