HyperDic: estàtua_de_la_llibertat

Català > 1 sentit de l'expressió Estàtua de la Llibertat:
NOMartifactEstàtua de la Llibertata large monumental statue symbolizing liberty on Liberty Island in New York Bay
Català > Estàtua de la Llibertat: 1 sentit > nom 1, artifact
SentitA large monumental statue symbolizing liberty on Liberty Island in New York Bay.
Espècimen deestàtua, figuraA sculpture representing a human or animal
memorial, monument commemoratiu, monumentA structure erected to commemorate persons or events
AnglèsStatue of Liberty
Espanyolestatua de la Libertad, Statue of Liberty

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict