HyperDic: caixa_de_pintures

Català > 1 sentit de l'expressió caixa de pintures:
NOMartifactcaixa de pinturesa box containing a collection of cubes or tubes of artists' paint
Català > caixa de pintures: 1 sentit > nom 1, artifact
SentitA box containing a collection of cubes or tubes of artists' paint.
Generalcaixa, capsaA (usually rectangular) container
Anglèspaintbox
Espanyolcaja de pinturas

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict