HyperDic: fosforero

Español > 1 sentido de la palabra fosforero:
NOMBREartifactfosforero, caja de cerillas, cerillero, fosforeraa box for holding matches
Español > fosforero: 1 sentido > nombre 1, artifact
SentidoA box for holding matches.
Sinónimoscaja de cerillas, cerillero, fosforera
GeneralcajaA (usually rectangular) container
Inglésmatchbox
Cataláncapsa de llumins

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict