HyperDic: vànova

Català > 1 sentit de la paraula vànova:
NOMartifactvànova, cobertor, cobrellitdecorative cover for a bed
Català > vànova: 1 sentit > nom 1, artifact
Sentitdecorative cover for a bed.
Sinònimscobertor, cobrellit
EspecíficcobertorA decorative bedspread (usually quilted)
Generalroba de llitcoverings that are used on a bed
Anglèsbedspread, bedcover, bed cover, bed covering, counterpane, spread
Espanyolcobertor, cobertura, colcha, cubrecama, sobrecama

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict