HyperDic: sistrurus

Català > 1 sentit de la paraula sistrurus / Sistrurus:
NOManimalsistrurus / Sistrurus, genus sistruruspygmy rattlesnakes
Català > sistrurus / Sistrurus: 1 sentit > nom 1, animal
Sentitpygmy rattlesnakes.
Sinònimgenus sistrurus
Membre decrotàlids(New World vipers) pit vipers
Generalgènere de rèptils, rèptilsA genus of reptiles
AnglèsSistrurus, genus Sistrurus
Espanyolgénero Sistrurus, genus sistrurus, sistrurus, Sistrurus

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict