HyperDic: natrix

Català > 1 sentit de la paraula natrix / Natrix:
NOManimalnatrix / Natrix, genus natrixwater snakes
Català > natrix / Natrix: 1 sentit > nom 1, animal
Sentitwater snakes; a cosmopolitan genus.
Sinònimgenus natrix
Membre deColubridae, Colúbrid, colúbridsnonvenomous snakes
Generalgènere de rèptils, rèptilsA genus of reptiles
AnglèsNatrix, genus Natrix
Espanyolgenus natrix, natrix

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict