HyperDic: àn

Index Català > 36 paraules comencen amb àN:

àncora | àncora d'emergència | àncora de salvació | ànec | ànec cap-roig | ànec collverd | ànec cuallarg | ànec cullerot | ànec de bosc | ànec de Jamaica | Ànec Donald | ànec gavatx | ànec mandarí | ànec marcenc | ànec marí | ànec mascle | ànec mut | ànec negre | ànec paleter | ànec salvatge | ànec xiulador | ànec xiulador americà | àngel | àngel custodi | àngel de la guarda | àngelus | Ànglia | Ànglia de l'Est | àngstrom | ànguids | ànim | ànima | ànode | ànsia | ànsies | àntrax

There are 65762 Catalan words in this edition of the HyperDic 3.1 online hyper-dictionary.

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict