HyperDic: gratuït

Català > 2 sentits de la paraula gratuït:
ADJECTIUallgratuït, innecessariunnecessary and unwarranted
allgratuït, gratis, librecosting nothing
Català > gratuït: 2 sentits > adjectiu 1
Sentitunnecessary and unwarranted.
Sinòniminnecessari
Generalinnecessarinot necessary
Anglèsgratuitous, needless, uncalled-for
Espanyolgratuito, innecesario, inútil
AdverbisinnecessàriamentWithout need
Català > gratuït: 2 sentits > adjectiu 2
Sentitcosting nothing.
Sinònimsgratis, libre
Anglèscomplimentary, costless, free, gratis, gratuitous
Espanyolgratis, gratuita, gratuito, libre

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict