HyperDic: bloqueig

Català > 4 sentits de la paraula bloqueig:
NOMactbloqueig, blocatge, interferènciathe act of obstructing or deflecting someone's movements
actbloqueiga basketball maneuver
communicationbloqueig, embargamenta government order imposing a trade barrier
artifactbloqueig, destorb, obstacle, obstruccióprevents access or progress
Català > bloqueig: 4 sentits > nom 1, act
SentitThe act of obstructing or deflecting someone's movements.
Sinònimsblocatge, interferència
GeneralobstrucciónGetting in someone's way
Anglèsblocking, block
Espanyolbloqueo
Verbsblocar, obstruirBlock passage through
blocar, bloquejar, obstruirRender unsuitable for passage
obstruirimpede the movement of (an opponent or a ball)
Català > bloqueig: 4 sentits > nom 2, act
SentitA basketball maneuver; obstructing an opponent with one's body.
Anglèspick
Espanyolbloqueo
Català > bloqueig: 4 sentits > nom 3, communication
SentitA government order imposing a trade barrier.
Sinònimembargament
Anglèsembargo, trade embargo, trade stoppage
Espanyolembargo
Català > bloqueig: 4 sentits > nom 4, artifact
Sentitprevents access or progress.
Sinònimsdestorb, obstacle, obstrucció
Generalimpediment, obstacle, obstruccióAny structure that makes progress difficult
Anglèsblockade
Espanyolbloqueo, estorbo, obstrucción
Verbsbarrar el pas, tallarobstruct access to
blocar, bloquejar, obstruirRender unsuitable for passage

©2001-19 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict