HyperDic: barrar_el_pas

Català > 1 sentit de l'expressió barrar el pas:
VERBcompetitionbarrar el pas, tallarobstruct access to
Català > barrar el pas: 1 sentit > verb 1, competition
Sentitobstruct access to.
Sinònimtallar
Generalblocar, obstruirBlock passage through
Anglèsblockade, block off
Espanyolbloquear, cortar
Nomsbloqueig, destorb, obstacle, obstruccióprevents access or progress

©2001-19 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict