HyperDic: de_vuelta

Español > 2 sentidos de l'expresión de vuelta:
ADVERBIOallde vuelta, atrásin or to or toward a former location
allde vueltain repayment or retaliation
Español > de vuelta: 2 sentidos > adverbio 1
SentidoIn or to or toward a former location.
Sinónimoatrás
Inglésback
Español > de vuelta: 2 sentidos > adverbio 2
SentidoIn repayment or retaliation.
Inglésback

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict