HyperDic: de_verdad

Español > 1 sentido de l'expresión de verdad:
ADVERBIOallde verdad, realmente, verdaderamentein truth
Español > de verdad: 1 sentido > adverbio 1
SentidoIn truth; certainly.
Sinónimosrealmente, verdaderamente
Uso dearcaismo, arcaísmoThe use of an archaic expression
Inglésverily

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict