HyperDic: de_hecho

Español > 1 sentido de l'expresión de hecho:
ADVERBIOallde hecho, efectivamente, en realidad, por ciertoin reality or actuality
Español > de hecho: 1 sentido > adverbio 1
SentidoIn reality or actuality.
Sinónimosefectivamente, en realidad, por cierto
Inglésin fact, in point of fact, as a matter of fact
Catalánde fet, en realitat

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict