HyperDic: de_golpe

Español > 1 sentido de l'expresión de golpe:
ADVERBIOallde golpe, de repente, repentinamente, súbitamentehappening / happening unexpectedly / unexpectedly
Español > de golpe: 1 sentido > adverbio 1
Sentidohappening / happening unexpectedly / unexpectedly.
Sinónimosde repente, repentinamente, súbitamente
Ingléssuddenly, all of a sudden, of a sudden

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict