HyperDic: aprendiz_de_imprenta

Español > 1 sentido de l'expresión aprendiz de imprenta:
NOMBREperson aprendiz de imprentaan apprentice in a printing establishment
Español > aprendiz de imprenta: 1 sentido > nombre 1, person
SentidoAn apprentice in a printing establishment.
Generalaprendiz, meritorioWorks for an expert to learn a trade / trade
Inglésprinter's devil

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict