HyperDic: tempesta_de_sorra

Català > 1 sentit de l'expressió tempesta de sorra:
NOMphenomenontempesta de sorra, xaloca windstorm that lifts up clouds of dust or sand
Català > tempesta de sorra: 1 sentit > nom 1, phenomenon
SentitA windstorm that lifts up clouds of dust or sand.
Sinònimxaloc
Anglèsdust storm, duster, sandstorm, sirocco
Espanyolsiroco, tempestad de arena, tormenta de arena, tormenta de polvo

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict