HyperDic: seguidament

Català > 1 sentit de la paraula seguidament:
ADVERBIallseguidament, a continuació, després, tot seguitat the time or occasion immediately following
Català > seguidament: 1 sentit > adverbi 1
SentitAt the time or occasion immediately following.
Sinònimsa continuació, després, tot seguit
Anglèsnext
Espanyoldespués

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict