HyperDic: prèviament

Català > 2 sentits de la paraula prèviament:
ADVERBIallprèviament, per endavantahead of time
allprèviament, anteriormentat an earlier time or formerly
Català > prèviament: 2 sentits > adverbi 1
Sentitahead of time; in anticipation.
Sinònimper endavant
Anglèsahead, in advance, beforehand
Espanyolanticipadamente
Català > prèviament: 2 sentits > adverbi 2
SentitAt an earlier time or formerly.
Sinònimanteriorment
Anglèspreviously, antecedently
Espanyolantecedentemente, anteriormente, previamente
Adjectiusantecedent, previpreceding in time or order
previJust preceding something else in time or order

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict