HyperDic: nefazodona

Català > 1 sentit de la paraula nefazodona:
NOMartifactnefazodonaan antidepressant drug (trade name Serzone)
Català > nefazodona: 1 sentit > nom 1, artifact
SentitAn antidepressant drug (trade name Serzone).
GeneralantidepressiuAny of a class of drugs used to treat depression
Ús demarca, nom comercialA name given to a product or service
Anglèsnefazodone, Serzone
Espanyolnefazodona, Serzone

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict